hu / en

Megjelent a Területi riport második kötete – Területi folyamatok Magyarországon 2021–2023 című tanulmánykötet

A Regionális Kutatások Intézete kiadványa.

 

 

Területi riport 2. 

Területi folyamatok Magyarországon 2021–2023

 

Kiadja a HUN-REN Közgazdaság– és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete – Budapest, 2023

    A kötet az MTA támogatásával jelent meg.       

Szerkesztette: Koós Bálint

Az évtized elején kísérleti jelleggel vágtunk bele a Területi riport 2021 című kötet létrehozásába, hogy az érdeklődő közönség számára közérthetően, látványos ábrákkal mutassuk be Magyarország alapvető területi folyamatait. Célunk az volt, hogy a hazai tendenciákat a globális folyamatok tükrében elemezzük, érzékeltetve azok intenzitását és a hazai sajátosságokat, az országon belüli differenciálódási, vagy éppen kiegyenlítődési folyamatokat. Bár törekszünk egy átfogó területi helyzetkép bemutatására, tudatában vagyunk, hogy lehetőségeink inkább csak egy tematikus válogatást tesznek lehetővé. 

Ennek ellenére a kötet fogadtatása igen kedvező volt, több egyetemi kurzuson is az ajánlott irodalmak közé sorolták, a területfejlesztési szakemberek pedig azt üdvözölték, hogy különböző szakmai anyagok készítésekor friss adatokra épülő tendenciákra, helyzetleírásokra és ábrákra tudtak hivatkozni. Ezen felbuzdulva 2022. novemberében kezdtünk a sorozat következő kötetének előkészítési munkáihoz.

Tartalomjegyzék

Előszó

A magyarországi demográfiai válság nyomában – a népességfogyás aktuális kérdései szélesebb kitekintésben

Az Európai Unión belüli és harmadik országbeli migráció Magyarországon

Gazdaság: folytatódik az extenzív növekedés?

Árak, megélhetés, fogyasztás

Ipar: újraiparosodási folyamatok a külső sokkok korában

Fordulat a magyar energiapolitikában?

Fokozódó területi egyenlőtlenségek a (második) lakáspiaci bővülés idején

A városi szétterülés és külterületekre vonatkozó kurrens szabályozás összefüggései

Gazdasági körkép és reziliencia, avagy a munka világának megváltozott terei

A klímaváltozáshoz való társadalmi viszonyulás Magyarországon

Agrárfoglalkoztatás a COVID–19 időszakában és a klímaváltozás árnyékában

Felkészülés a századvégi időjárásra, avagy a hazai klímasérülékenység területi különbségei

A klímaalkalmazkodás forrásai

Térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek a szakképzésben

A közigazgatás területi folyamatai

Szerzőink

A kötet letöltése PDF-ben