hu / en

A kínai, japán és dél-koreai külföldi közvetlentőke-befektetések innovációs motivációi a visegrádi országokban

Gál Zoltán és Fazekas Gábor cikke

 

A kínai, japán és dél-koreai külföldi közvetlentőke-befektetések innovációs motivációi a visegrádi országokban


Gál Zoltán – Fazekas Gábor

 Eurázsia szemle III. évfolyam 2023/2. szám, 98–119

Absztrakt


A tanulmány célja az ázsiai (kínai, japán és dél-koreai) közvetlentőke-befektetők stratégiai céljainak feltárása a visegrádi országokban. A kutatás arra keresi a választ, hogy az ázsiai befektetéseket mennyire motiválja a célországokban folyó tudástermelés és a meglévő innovációs aktivitás. Az innováció az ipar 4.0 korszakában egyre fontosabb befektetési tényezőnek számít, ezért kiemelten fontos annak stratégiai kezelése. A korrelációanalízis és a Granger-okság-vizsgálatunk rámutatott arra, hogy a magyarázó változók alakulása és a három ázsiai állam befektetéseinek volumene között összefüggések találhatók a visegrádi országokban. Legfőképpen Dél-Korea esetében mondható el, hogy a célország tudástermelési szintje meghatározza a befektetési kedvet.


Kulcsszavak: Kína, Japán, Dél-Korea, visegrádi országok, működőtőke-állomány, korrelációanalízis, Granger-okság, innováció

 Abstract


The aim of the study is to explore the strategic objectives of Asian (Chinese, Japanese and South Korean) FDI investors in the Visegrad countries. The research seeks to understand the extent to which Asian investors are motivated by knowledge production and existing innovation activity in the target countries. Innovation is an increasingly important investment driver in the era of Industry 4.0 and its strategic management is therefore of paramount importance. Our analysis of correlation
and Granger causality has shown that there are correlations between the evolution of explanatory variables and the volume of investment in the three Asian countries in the Visegrad countries. In the case of South Korea, in particular, the level of knowledge production in the destination country determines the propensity to invest.


Keywords: Japan, China, South Korea, Visegrad countries, FDI stock, correlation analysis, Granger-causality, innovation