hu / en

Hermann Zoltán, Kertesi Gábor és Varga Júlia cikke megjelent a Közgazdasági Szemlében

Hermann Zoltán — Kertesi Gábor — Varga Júlia

 

Közgazdasági Szemle LXXI. évf., 2024. április (353—378. o.)

 

A szerzők tanulmányukat a nemrégiben elhunyt Csapó Benő emlékének ajánlják.

Tanulmányunk a különböző társadalmi hátterű diákok általános iskolai teljesítményében megnyilvánuló különbségek és a szegregáció alakulását mutatja be a 2006 és 2019 közötti időszakban. Számításaink szerint az adott időszakban jelentős mértékben nőtt a különböző társadalmi helyzetű diákok iskolák közötti elkülönülése, és különösen az alacsony státuszú (az alsó jövedelmi ötödbe tartozó) diákok szegregációja erősödött. Az időszak második felében a teszteredmények társadalmi helyzet szerinti különbségei is növekedtek. A szegregáció és a tanulói teljesítmények társadalmi státusz szerinti egyenlőtlenségei között is összefüggést találtunk: azokban a járásokban és városokban, ahol erősebb a szegregáció, jellemzően nagyobbak a teszteredmények társadalmi egyenlőtlenségei is.

 Letöltés (PDF formátum, 434.18 kB)