hu / en

A digitalizáció területi egyenlőtlenségei a magyar feldolgozóipar tükrében – Kiss Éva és Páger Balázs írása a KRTK blogban

Kiss Éva  HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

Páger Balázs  HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet

 

A digitalizáció a 2010-es évek során egyre nagyobb jelentőséget kapott a társadalmi-gazdasági tényezők között egyrészt a digitális eszközök alkalmazásának terjedése, másrészt a gazdasági életben betöltött szerepe révén. Ennek a folyamatnak, amelyet az Ipar 4.0 időszak első hullámának is tekinthetünk, része, hogy ezek az eszközök és megoldások fokozatosan megjelennek a magyar feldolgozóiparban is. Kutatásunk révén arra kerestük a választ, hogy a magyar feldolgozóipar ágazati szerkezete és a digitalizáció térbeli mintázata között vannak-e összefüggések és amennyiben igen, ezek milyen formában jelennek meg egyes ágazattípusok között.
A kérdés megválaszolása és értékelése azért releváns, mert egyes feldolgozóipari ágazatok területi koncentrációjának szerepe lehet az adott terület technológiai alkalmazkodásában és átalakulásában, így közvetve az Ipar 4.0 technológiák fejlődése szempontjából is. Ez pedig konkrét fejlődési pályát határozhat meg az adott terület feldolgozóiparával, tágabb értelemben pedig az egész térség további fejlődésével kapcsolatban. Vizsgálatunkkal arra is igyekeztünk rámutatni, hogy a digitalizáció mint új lehetőség valóban jelentős változást idézhet-e elő egy térség iparszerkezetében, vagy inkább az „útfüggőség”, azaz a korábbi iparszerkezet és fejlődési pálya dominanciája érvényesül.
 
⮚ Tovább a teljes cikkre

Címlapkép forrása: Getty Images

A kutatás részletes eredményei és szakirodalmi háttere az alábbi tanulmányban érhető el:

Kiss, Éva., Páger, Balázs (2024). Spatial patterns of manufacturing sectors and digitalisation in Hungary in the age of Industry 4.0. European Planning Studies, 32(3), 668–693. https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2268119