hu / en

Álláshirdetés projekt asszisztensi munkakör betöltésére

 

 

Pályázati felhívás projekt asszisztensi munkakör betöltésére

a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjában

(1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)

 

A jogviszony időtartama: két év határozott idejű 3 hónap próbaidővel,  2024. június 30-tól

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra (családbarát környezetben; eseti jelleggel otthoni munkavégzés megengedett, jelenleg ez heti 2 nap)

A munkavégzés helye: HUN REN KRTK, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a HUN-REN KRTK Közgazdaságtudományi Intézetéhez tartozó kutatók pályázataihoz és projektjeihez kapcsolódó kutatási asszisztencia ellátása
 • kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi pályázatok folyamatos nyomon követése, részvétel pályázati tájékoztató rendezvényeken
 • a kutatói pályázati anyagok előkészítése
 • a pályázati teljesítéssel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés
 • a pályázati- és projektanyagok nyilvántartása
 • pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása
 • közreműködés az intézet által online, hibrid és személyes jelenléttel rendezett hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények előkészítésében és megvalósításában

 

Bérezés és juttatások:

A jogviszonyt a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a KFI tv. mindenkor hatályos rendelkezései határozzák meg.  Bérezés megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú végzettség;
 • Az angol nyelv középfokú ismerete szóban és írásban;
 • adminisztratív munkakör végzéséhez szükséges számítógépes ismeretek
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; csapatmunkára való képesség és kiemelkedő problémamegoldó képesség
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Felsőfokú végzettség;
 • projektügyintézésben való jártasság
 • Angol nyelv felsőfokú ismerete;
 • Irodai informatikai szoftverek haladó szintű használata

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);
 • Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése;
 • A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának megjelölése;
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.) 5/A. 10 § (1) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;
 • A pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 10.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a kti.titkarsag@krtk.hun-ren.hu email címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat a HUN-REN KRTK vezetősége véleményezi. A  kiválasztásra  kerülő  pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. A pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, de nem hamarabb, mint 2024. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Mónika tudományos titkár nyújt, a balla.monika@krtk.hun-ren.hu címen.