hu / en

Benczes István, Szanyi Miklós és Gál Zoltán előadásai az MTA Gazd. és Jogtud. Osztálya tudományos ülésén

 

Magyarország 20 éve az Európai Unióban: a gazdaság- és területpolitika jelene és jövőbeli kihívásai

Tudományos ülés

Időpont: 2024. május 27. 10.00-14.00 óra között

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza – Nagyelőadó
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Szervező: MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 

Levezető elnök: Halmai Péter, az MTA rendes tagja, a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnöke

10.00–10.15 Megnyitó
Halmai Péter, az MTA rendes tagja, a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnöke

10.15–10.30 Az EU-csatlakozás makroökonómiája
Halmai Péter, az MTA rendes tagja

10.30–10.45 Az EMU reformjának tétje, kilátásai, következményei
Csaba László, az MTA rendes tagja

10.45–11.00 Kapitalizmusváltozatok Kelet-Közép-Európában
Farkas Beáta, az MTA doktora

11.00–11.15 Intézményrendszer és gazdaságpolitikai kényszerpályák
Győrffy Dóra, az MTA doktora

11.15–11.30 Mire költ az állam? Tagállami preferenciák és közös költségvetés
Benczes István, az MTA doktora

11.30–12.30 Szünet

12.30–12.45 Deglobalizáció és változó értékláncok? Értelmezési kísérlet a technológiai ciklusok kontextusában
Szanyi Miklós, az MTA doktora

12.45–13.00 Az újraiparosítás stratégiája és annak területpolitikai vetületei
Lengyel Imre, az MTA doktora

13.00–13.15 Fel lehet-e zárkózni külföldi közvetlen tőkével? Az FDI-függőség területi dimenziói és a gazdaságpolitikai alternatívák
Gál Zoltán CSc, egyetemi tanár, az MTA Regionális Tudományok Bizottsága elnöke

13.15–13.30 Területpolitikai kihívások Magyarországon
Faragó László, az MTA doktora

13.30–13.45 A gazdasági versenyképesség uniós és tagállami jelentésekben
Czakó Erzsébet PhD, egyetemi tanár, az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja


 
A rendezvény élő közvetítéssel követhető és utólag megtekinthető az MTA YouTube-csatornáján