hu / en

A közösség ereje a fejlesztéspolitikában. A társadalmi tőke megjelenési mintázatai a Kárpát-medence országaiban

Horeczki Réka cikke a Kárpát-Haza Szemlében

 

A közösség ereje a fejlesztéspolitikában.

A társadalmi tőke megjelenési mintázatai
a Kárpát-medence országaiban

Horeczki Réka

KÁRPÁT-HAZA SZEMLE
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGKUTATÁS
INTERDISZCIPLINÁRIS SZAKMAI FOLYÓIRATA

2024/ 1. szám / Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2024

 

 

                                 Horeczki Réka

Jelen tanulmány célja, hogy vázlatos áttekintést adjon a társadalmi tőke fejlesztéspolitikai változásairól és bemutassa a népességmegtartó képességre gyakorolt hatását ezen tőkefajtának, azaz a közösség összetartó erejének befolyásoló tényezőit a Kárpát-medence országaiban. A tanulmány első része a társadalmi tőke fogalom fejlesztéspolitikai értelmezési keretét vetíti elő, a második részben a vizsgált
országok társadalmi tőkéjére vetünk egy pillantást. Mivel a társadalmi tőke az alapja a gazdasági szereplők és a fejlesztéspolitika képviselői közötti – főként bizalmon alapuló – kapcsolatoknak, a szoros együttműködés komoly gazdasági előnyt jelent(ene) az adott térségnek. Ha ez hiányzik, azt nagyon nehéz fejleszteni, hiszen endogén tényező, viszont mindenképpen szükséges az okok feltárása és – amennyiben lehetséges – a változtatás. Mivel a magyar–magyar kapcsolatok az európai uniós támogatáspolitika jobb kihasználtságát segíthetnék, a tanulmányt tekinthetjük egy olyan kérdőíves kutatás előkészítő munkájának, amely a Kárpát-medencében élő külhoni magyar népesség körében mérné és hasonlítaná össze a
nemzetrészek közötti társadalmi tőkét (annak egyes elemeit) és hatását a közösség felépítésére és megtartására vonatkozóan, a forrásabszorpció vizsgálata érdekében.

A tanulmány az NSKI Tudományos Alkotás 2023 pályázatra beadott azonos című kutatás keretében készült.

2024

Júl

25

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >