hu / en

HUN-REN Kutatói Mobilitási Program 2024
TISZTELT PÁLYÁZÓK!
 
MEGJELENT A 2024-ES HUN-REN KUTATÓI MOBILITÁSI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A HUN-REN Központ elkötelezett a kutatói mobilitás támogatása iránt a kutatói életpálya valamennyi szakaszában, jelen felhívás keretében különösen a fiatal kutatók vonatkozásában. A kutatói mobilitás ösztönzése hozzájárul a HUN-REN kutatóinak sikeres karrierépítéséhez, támogatja szakmai fejlődésüket és tapasztalatszerzésüket Európában és Európán kívül, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók együtt dolgozzanak szakterületük legjobbjaival a világ bármely részéről.

 

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat forrása a Kiválósági és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg a2024. évre 50 millió forint.

 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

A felhívásra pályázatot a HUN-REN Kutatóhelyei – a HUN-REN által lefedett valamennyi tudományterületen – jogi személyként, önállóan nyújthatnak be, amennyiben megfelelnek a pályázati felhívás feltételeinek (a továbbiakban: Pályázó vagy Pályázó intézmény).

A pályázati felhívásra a pályázatok benyújtása konzorciális formában nem engedélyezett.

Pályázat azon magyar, valamint nem magyar állampolgárságú Kutatók mobilitásának támogatására nyújtható be, akik a pályázat beadásának napján még nem töltötték be a 38. életévüket. A 14 év alatti kiskorú gyermeke(ke)t nevelő Kutatók, gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő Kutatók, gyermeknevelési támogatást igénybe vevő Kutatók, valamint 18 év alatti kiskorú gyermeküket egyedül nevelő Kutatók gyermekenként 2 évnyi, de legfeljebb 4 évnyi korhatárkedvezményben részesülhetnek.

A felhívás keretében ugyanazon Pályázó intézmény egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, azonban ugyanazon Kutató mobilitásának támogatására csak egy pályázat nyújtható be. Egy pályázat keretében egyidejűleg több Kutató közös mobilitási tevékenysége nem támogatható.

A pályázat benyújtásának időpontjában és a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a Pályázó intézménynél a Kutatónak legalább 6 órás munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szükséges állnia.

 

A PROJEKT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati felhívás keretében kizárólag személyes részvétellel megvalósuló kutatói mobilitási tevékenység, program, esemény stb. támogatható.

A pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységnek minősül:

  • a külföldi partnerintézménnyel közös kutatási tevékenység;
  • a pályázatban megjelölt nemzetközi pályázati felhívásra a külföldi partnerintézménnyel közös kutatási projekt, illetve közös pályázat előkészítése, ezzel kapcsolatos konzorciumépítés;
  • a külföldi partnerintézménnyel közös tudományos eredmény publikálása;
  • külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferencián előadás tartása vagy poszterszekcióban való bemutatkozás.

 

A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

A pályázatban foglalt tevékenységek végrehajtásának, valamint a támogatás felhasználásának legkésőbbi időpontja 2025. június 30. napja, mely időtartam nem hosszabbítható meg.

 

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, A KIFIZETÉS MÓDJA

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege a következő:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtása a felhívás megjelenésétől folyamatosan lehetséges. 

Az alábbi határnapokig beérkezett pályázatok egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

  • 2024. július 5.
  • 2024. szeptember 30.

A támogatói döntés várható időpontja: 2024. július 5-ei beérkezési határnap esetén 2024. III. negyedév, 2024. szeptember 30-ai beérkezési határnapok esetén 2024. IV. negyedév.

 

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND, ÉRTÉKELÉS ÉS DÖNTÉS

A pályázat beérkezését követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokat a HUN-REN Tudományos Tanácsa három szakterületi kollégiumának társelnöke – szükség szerint a Pályázó intézmény vezetője által meghatározott rangsor figyelembevételével – a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően rangsorolja.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

Ha a támogatásra rendelkezésre álló pályázati keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a pályázat lezárható vagy a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetősége felfüggeszthető, amelyről a HUN-REN Központ tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

 

PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket írásban az alábbi e-mail címre küldhetik: mobilitas@hun-ren.hu.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében PDF formátumban letölthető itt. 

A pályázati felhívás mellékletei:

 

 

 

 

 

 

2024

Júl

25

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >