hu / en

Kutatónk, Muth Dániel elnyerte a Frontiers Research Foundation National Champions díját Tovább olvasom

Világszerte tudósok versengenek az 1,1 millió dolláros Frontiers Planet Prize-ért. Tovább olvasom

Megjelent Mikle György Uradalmi puszták a Dunántúl északi részén (1910–2020) – Vidékföldrajzi vizsgálat című kötete Tovább olvasom

Tovább olvasom

Miért járnak négykeréken a gyerekek iskolába, ha van más megoldás is? Tovább olvasom

Kézai Petra Kinga írása a KRTK blogban a Portfolion. Tovább olvasom

A KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatóinak előadásai - 21st Wellmann International Scientific Conference Tovább olvasom

Tovább olvasom

Czina Veronika és szerzőtársai cikke megjelent a Politics and Governance szakfolyóiratban Tovább olvasom

Tovább olvasom

N. Rózsa Erzsébet és Szigetvári Tamás rövid írása megjelent a Fekete-tengeri régióról szóló tematikus kiadványban Tovább olvasom

Tovább olvasom

VII. Alföld Konferencia: Válságok és válaszok. Új társadalmi-térbeli folyamatok és újatermelődő egyenlőtlenségek az Alföldön – és azon túl

VII. Alföld Konferencia

Válságok és válaszok. Új társadalmi-térbeli folyamatok és újratermelődő egyenlőtlenségek az Alföldön –  és azon túl

Időpont: 2023. december 7. csütörtök (egynapos rendezvény)

Helyszín: HUN-REN KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Csoport székhelye

5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.

Fontos: Helyszínváltozás!

A VII. Alföld Konferencia délelőtti programjait (Regisztráció, Plenáris I. – Megemlékezések az Alföld kutatóiról, Plenáris II. – Kötetbemutató), valamint az ezt követő konferenciaebédet a Rokka Rendezvényházban tartjuk meg (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 73.).
A tematikus szekciók programjai 13:00 órától az eredeti helyszínen, a HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete békéscsabai kutatóházban folytatódnak (5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.).

Program:

9:00-TÓL REGISZTRÁCIÓ

10:00-11:15 KÖSZÖNTŐ ÉS PLENÁRIS I.: MEGEMLÉKEZÉSEK AZ ALFÖLD KUTATÓIRÓL

11:30-12:00 PLENÁRIS II.: A PERIFÉRIÁRÓL A CENTRUMBA? REFLEXIÓK A BÉKÉSCSABAI TÉRKUTATÁSOK ÖTVEN ÉVÉRŐL – KÖTETBEMUTATÓ

12:00-13:00 EBÉD

13:00-14:30 SZEKCIÓÜLÉSEK I.

14:45-16:15 SZEKCIÓÜLÉSEK II.

16:30-18:00 SZEKCIÓÜLÉSEK III.

18:00 KONFERENCIA ZÁRÁSA

A részletes program- és absztraktfüzet a következő linken keresztül érhető el:
Az esemény regisztrációhoz kötött, a regisztráció 2023. november 23-án lezárult. 
A részvételi díj: 15 000 forint.

Az Alföld Konferenciát a hagyományoknak megfelelően ötévente rendezzük meg Békéscsabán. Ebben az évben a kutatócsoport alapításának 50. évfordulóját is ünnepeljük azzal, hogy a régiót is érintő – ám annak határain túlmutató – környezeti, társadalmi, gazdasági folyamatokat boncolgatunk helyi és az ország különböző szegleteiből érkező kutatókkal, civil aktivistákkal, szakpolitikusokkal, önkormányzati vezetőkkel. Előző, 2018-ban megrendezett konferenciánkon a gazdasági növekedés időszakában kirajzolódó új társadalmi-térbeli viszonyrendszerekre, ezek társadalmi egyenlőtlenségeket (újra)termelő mechanizmusaira és a cselekvés lehetőségeire, módozataira fókuszáltunk. Az elmúlt öt évben azonban a COVID-járvány, az energiakrízis, az orosz agresszió nyomán kirobbanó újabb európai háború, a klímaváltozás, és a centralizációs folyamatok  fölerősítették az autonómiák csökkenésének és a társadalmat összetartó kapcsolódások fölbomlásának folyamatait Magyarországon. Mindez – a kibontakozó gazdasági válsággal együtt – a társadalmi-térbeli folyamatok új mintázatait eredményezte, ugyanakkor az egyenlőtlenségek elmélyítése irányába hatott, átformálva a mindennapi élet, a cselekvés kereteit az egyének, a háztartások, a közösségek, az intézmények számára.  Ezért a 2023-as rendezvény középpontjában az elmúlt öt év meghatározó strukturális átrendeződései, ezek különböző társadalmi-térbeli léptékeken kibontakozó következményei, történeti gyökerei állnak. Különösen fontosnak tartjuk az alábbi kérdéskörök megvitatását:

  • A klímaváltozás környezeti, gazdasági és társadalmi következményei; közösségi és egyéni válaszok; centralizáció és fenntarthatóság – a környezeti igazságosság dilemmái;
  • A szegénység és a marginalizáció új és újratermelődő terei;
  • A vidéki tereket érintő elöregedés, elnéptelenedés és migráció, az ezek következményeként kibontakozó gondoskodási válság;
  • Az alföldi (és nem-alföldi) városok régióikon túlmutató hálózati kapcsolatai, nemzetközi beágyazódása; az átalakuló város-vidék viszonyrendszerek;
  • A válság “megélt” terei, a helyi szereplők lehetőségei és akciói válság(ok) idején: háztartási és közösségi stratégiák; alternatív gazdasági szerveződések; társadalmi innovációk.