Gál Zoltán, Sass Magdolna, Szunomár Ágnes és Túry Gábor tanulmánya, Kőrösi István könyvismertetője a Közgazdasági Szemlében

    A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál Gál Zoltán — S. Gubik Andrea — Sass Magdolna — Szunomár Ágnes — Túry GáborKözgazdasági Szemle LXIX. évf., 2022. június (758—780. o.) , Műhely   Quo Vadis Európa? – avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, […]

Elek Péter és szerzőtársai tanulmánya megjelent a Health Policy tudományos folyóiratban

  Effects of lower screening activity during the COVID-19 pandemic on breast cancer patient pathways: Evidence from the age cut-off of organized screening Health Policy, available online 25 May 2022 Péter Elek, Petra Fadgyas-Freyler, Balázs Váradi, Balázs Mayer, Antal Zemplényi, Marcell Csanádi Abstract We examined the effects of the COVID-19 pandemic on the screening, diagnosis and […]