hu / en

Gál Zoltán, Sass Magdolna, Szunomár Ágnes és Túry Gábor tanulmánya, Kőrösi István könyvismertetője a Közgazdasági Szemlében

 

 

A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál

Gál Zoltán — S. Gubik Andrea — Sass Magdolna — Szunomár Ágnes — Túry Gábor
Közgazdasági Szemle LXIX. évf., 2022. június (758—780. o.) , Műhely  

Quo Vadis Európa? – avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 315 oldal
Kőrösi István
Közgazdasági Szemle LXIX. évf., 2022. június (787—796. o.) , Könyvismertetés