A helyi önkormányzati rendszer megújulásának irányai – Pálné Kovács Ilona és Finta lstván írása a Comitatus őszi számában

Pálné Kovács Ilona–Finta István–Hoffman István–Péteri Gábor: A helyi önkormányzati rendszer megújulásának irányai Comitatus önkormányzati szemle 2022. nyár-ősz (32. évf. 242. sz.) 46-56. oldal Jelen koncepció röviden összefoglalja a magyar helyi önkormányzati rendszer megújulásával kapcsolatos javaslatokat. Mellőzi a szakirodalmi hivatkozásokat, magyarázó elemeket, történeti visszatekintést. A koncepció célja a MÖSZ megbízásából megalapozni azokat a szakpolitikai vitákat, amelyek […]