hu / en

A helyi önkormányzati rendszer megújulásának irányai – Pálné Kovács Ilona és Finta lstván írása a Comitatus őszi számában

 

Pálné Kovács Ilona–Finta István–Hoffman István–Péteri Gábor:

A helyi önkormányzati rendszer megújulásának irányai

 

2022. nyár-ősz (32. évf. 242. sz.) 46-56. oldal

Jelen koncepció röviden összefoglalja a magyar helyi önkormányzati rendszer megújulásával kapcsolatos javaslatokat. Mellőzi a szakirodalmi hivatkozásokat, magyarázó elemeket, történeti visszatekintést. A koncepció célja a MÖSZ megbízásából megalapozni azokat a szakpolitikai vitákat, amelyek a helyi-területi kormányzás témakörében napirendre kerülhetnek. A szerzők törekedtek alternatívákat is felvázolni. A koncepció nem ad részletes javaslatokat. Minden egyes felvetett problémakör alapos szakmai elemzésre és az önkormányzatokkal való egyeztetésre szorul. A reformok jó részének előkészítése és lépcsőzetes végrehajtása is éveket vesz igénybe. A területi kormányzási reformoknak ki kell terjednie az államigazgatásra is, de ezzel a szervezeti körrel a koncepció nem foglalkozik.