hu / en

Stabilizálhatja-e a monetáris politika az élelmiszer-inflációt?

Fertő Imre és Bareith Tibor cikke megjelent a Statisztikai Szemlében


Stabilizálhatja-e a monetáris politika az élelmiszer-inflációt?

Bareith Tibor – Fertő Imre

Statisztikai Szemle, 101. évfolyam 4. szám 354–380. oldal


A tanulmány a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-4-II-MATE/3. kódszámú
Új Nemzeti Kivá
lóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

 


Noha az optimális monetáris politika elméletileg biztosítja az élelmiszerárak stabilitását, empirikusan nagyon keveset tudunk ennek hatásmechanizmusáról, főként az Európai Unió (EU) országaiban és ezen belül Közép-Kelet-Európában. Tanulmányunk a 2007 januárjától 2022 novemberéig terjdő időszakban vizsgálja a monetáris politikának a magyar élelmiszer-inflációra gyakorolt hatását. A magyar helyzet jó esettanulmánynak tekinthető, hiszen az élelmiszereknek a fogyasztói kosárban elfoglalt aránya az EU-n belül hazánkban az átlagosnál magasabb. Kvantilis regresszióelemzést alkalmazva azt találjuk, hogy a kvantilisek közül sem a monetáris politikának, sem az árfolyamnak nincs hatása az élelmiszer-inflációra. Ugyanakkor az infláció jelentős szerepet játszik az élelmiszerár-növekedés előmozdításában. A globális élelmiszerár-index az alsó kvantilisekben növeli az élelmiszer-inflációt. Az eredmények robusztusak a különböző specifikációkra és a pénzkínálat alternatív mérőszámaira.


Kulcsszavak: élelmiszerárak, infláció, monetáris politika

 


 

Can monetary policy stabilise food inflation?


While optimal monetary policy is theoretically recognized to provide food price stability, the empirical evidence about this effect is limited, especially in the countries of the European Union and within this in Central and Eastern Europe. This paper investigates the role of monetary policy shocks on food inflation in Hungary over the period January 2007 to November 2022. Hungary is a
good case study because of its higher than average share of food in the consumer basket in the EU. Using a quantile regression analysis, we find that neither monetary policy nor the exchange rate has an effect on food inflation across quantiles. However, inflation plays a significant role in driving food price increases. The global food price index increases food price inflation in the lower quantile. The results are robust to different specifications and measures of variables.

Keywords: foodprices, inflation, monetary policy