November 1-én elindult kutatónk, Koren Miklós nyertes ERC Advanced Grant projektje, melyben a KRTK partnerként vesz részt

  Az ötéves időszak alatt a projekt azt fogja vizsgálni, hogy egyes országokban miért nem megfelelőek a menedzsmentgyakorlatok, és a szakpolitikai döntéshozók számára hasznos tanulságokkal fog szolgálni. A kutatás négy évtizednyi magyarországi és németországi adatot felhasználva megvizsgálja, hogy kikből lesznek felsővezetők, milyen karrierútvonalakat futnak be a cégek, régiók és országok között, és hogy ez a […]

Bareith Tibor és szerzőtársai cikke megjelent a Gazdálkodás című szakfolyóiratban

Mikor – Hol – Hogyan? – Külső tényezők hatása az élelmiszeripari vállalatok jövedelmezőségére   FÖLDI PÉTER – BAREITH TIBOR – PARÁDI-DOLGOS ANETT     GAZDÁLKODÁS • 67 évfolyam 6. szám • 2023 • 517–531. oldal Kiadja a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.   Az élelmiszeriparban működő vállalkozások nyereségtermelő képességét számos külső adottság is befolyásolja. A […]