Az RKI ATO kecskeméti csoportja átadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepcióját

  A HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztálya Kecskeméti Csoportja hétfőn átadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciójának és Programjának dokumentációját a Fejlesztési Tanácsnak. A Homokhátság polikrízissel küzd és különösen kitett a klímaváltozás hatásainak. Ezért a területfejlesztés és a környezetvédelem kiemelt fontosságú e régióban. A koncepció helyzetfeltáró munkarészében Intézetünk kutatói felmérték az adottságokat […]