hu / en

Az RKI ATO kecskeméti csoportja átadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepcióját

 

A HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztálya Kecskeméti Csoportja hétfőn átadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciójának és Programjának dokumentációját a Fejlesztési Tanácsnak.

A Homokhátság polikrízissel küzd és különösen kitett a klímaváltozás hatásainak. Ezért a területfejlesztés és a környezetvédelem kiemelt fontosságú e régióban. A koncepció helyzetfeltáró munkarészében Intézetünk kutatói felmérték az adottságokat és kockázatokat, azonosították a potenciális kitörési pontokat. Ennek alapján a stratégiai munkarészben, az érintettek bevonásával kialakított átfogó cél “egy klímareziliens alföldi nagytérség kialakítása, amely értékes kultúrtájakkal és élhető településekkel rendelkezik”. Ennek elérése érdekében komplex célrendszert dolgoztak ki, mely 3 átfogó és 3 horizontális cél mellett 5 térségi célt fogalmaz meg az összetett térszerkezet és az igen eltérő lokális nehézségek miatt. A koncepció egyben hangsúlyozza, hogy a Hátságban gyors cselekvés szükséges, mivel a környezeti feltételek romlása miatt idővel egyre költségesebbek lesznek a megcélzott fejlesztések.

A koncepció a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából, 2022 végén indult projektben készült el és a https://www.bacskiskun.hu/lap/hht oldalról tölthető le.

A projektvezető Farkas Jenő Zsolt, tudományos főmunkatárs volt, további résztvevők Intézetünkből: Lennert József, Hoyk Edit, Kovács András Donát, Óvári Ágnes, Szalai Ádám és Vasárus Gábor.